Vizija kompanije

                                                                                                                            Kulpin, Triglavska35

.

 

Vizija kompanije je pozicionirati se na tržištu kao dugorocno ugledna, uspešna i profitabilna kompanija koja će:

» Izgraditi prepoznatljive brendove na tržištu Republike Srbije i okolnih zemalja, koji će ujedno biti lako dostupni potrošačima.

» Izdvojiti se na tržištu kao pouzdan i odgovoran proizvođač i distributer, kao partner za sve kupce, dobavljače i krajnje potrošače.

» Biti mesto gde će svi zaposleni sa zadovoljstvom raditi, razvijati se, dostizati ciljeve i obezbeđivati sebi i svojim porodicama egzistenciju i ugodan život.

» Poslovati otvoreno i pošteno po najvišim etičkim standardima na zadovoljstvo šire društvene zajednice.Galerija

Kako do nas

Kontakt
s.z.t.r. LIDER KULPIN

Vl.:Mamojka Pavel

Adresa:Triglavska 35

Telephone: + 381 (0) 21 2286-191

Mob1: + 381 (0) 63 892-90-13

Mob2: + 381 (0) 63 707-39-91

E-mail: pavelmamojka@gmail.com